Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Grapholita funebrana

Grapholita funebrana Treitschke, 1835

pruimnmot

op Prunus

parasiet

De larve tunnelt in het vruchtvlees, beginnend bij een inboor-openibng in de buurt van het steeltje,

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Prunus avium, cerasus, domestica & subsp. insititia, dulcis, japonica, persica, spinosa.

fenologie

Eén tot verscheidene generaties, afhankelijk van het klimaat; de larve overwintert.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Foto’s op Lepiforum; zie ook Swatschek.

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Cydia, Grapholitha, Laspeyresia, funebrana.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2009a), Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015a), Lepiforum (2019), Meijerman & Ulenberg (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a).

Laatste bewerking 27.xi.2019