Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pammene albuginana

Pammene albuginana (Guenée, 1845)

eikendwergbladroller

op Quercus

parasiet

De larven in de gallen van Biorhiza pallida en andere gallen op eik.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Quercus robur.

fenologie

Univoltien; de larve overwintert in een cocon, hetzij in de gal dan wel achter schots e.d.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam doorschijnend wit; kop donkerbruin; prothoracale plaat geelbruin, getekend; anale plaat gevlekt; pinacula duidelijk, bruinig.

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Vaak verward, door Swatschek ook gesynonymiseerd, met Pammene gallicolana.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Gielis Huisman, Kuchlein ao (1985a), Hancock & Bland (2015b), Lepiforum (2019), Patočka & Turčáni (2005a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a), Wegner (2015a).

Laatste bewerking 31.i.2020