Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pammene ignorata

Pammene ignorata Kuznetsov, 1968

lindedwergbladroller

op ? Ulmus

parasiet

Vermoedelijk leeft de larve in of op de vrucht.

waardplanten

? Ulmaceae, monofaag

Ulmus laevis.

Zeer onzeker! Eveneens worden Fraxinus excelsior; Tilia wel genoemd.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Aarvik (1992a), Hancock & Bland (2015b), Huemer & Mayr (2000a), Kavurka (2010a), van Nieukerken, Gielis, Huisman ao (1993a), Roweck & Savenkov (2007a), Wegner (2015a).

Laatste bewerking 20.v.2021