Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pammene laserpitiana

Pammene laserpitiana Huemer & Erlebach 1999

op Laserpitium

parasiet

De larve boort in een vrucht. Voor zijn ontwikkeling zijn verscheidene vruchten nodig, die met spinsel aaneen worden gebonden,

waardplanten

Apiaceae, nauw monofaag

Laserpitium siler.

fenologie

Univoltien; de volgroeide larve overwintert in een vrucht, verpopt zich daar na de winter.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Zie Huemer & Erlebach.

literatuur

Huemer (2011a), Huemer & Erlebach (1999a).

Laatste bewerking 16.ii.2020