Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Apotomis capreana

Apotomis capreana (Hübner, 1817)

wilgenmarmerbladroller

op Salix

parasiet

Larven vreten aanvankelijk aan de knoppen; later leven ze in een door spinsel samengetrokken blad.

waardplanten

Salicaceae, (nauw?) monofaag

Salix caprea.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve, pop

Foto’s op Lepiforum; zie ook Patočka & Turčáni, Swatschek.

synoniemen

Olethreutes capreana.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Dantart (2010b), Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015b), Lepiforum (2020), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a).

Laatste bewerking 15.iii.2020