Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pristerognatha fuligana

Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775)

springzaadbladroller

op Impatiens

Pristerognatha fuligana: gall on Impatiens noli-tangere

Impatiens noli-tangere, België, prov. Oost-Vlaanderen, Brakel, het Burreken, 26.x.2016 © Ruben Meert

Pristerognatha fuligana: opened gall

geopende gal

Pristerognatha fuligana: pupa

pop

Pristerognatha fuligana: gall on Impatiens noli-tangere

13.ix.2017

Pristerognatha fuligana: opened gall

geopende gal met larve

gal

De larve leeft in een laag deel van de holle stengel en veroorzaakt daar een duidelijke opzwelling. De larve sluit de boven zich boven zich af door enkele “schotjes” te maken, uit frass en spinsel. Verpopping in de stengel.

waardplanten

Balsaminaceae, monofaag

Impatiens glandulifera, noli-tangere.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve, pop

Foto’ op Lepiforum; zie ook Patočka & Turčáni, Swatschek.

synoniemen

Endothenia, Olethreutes, fuligana.

opmerkingen

Of de opzwellingen van de stengel werkelijk door de larven worden veroorzaakt is niet helemaal duidelijk. Volgens sommige botanische bronnen treden ze op bij oudere planten. Bij I. glandulifera, een veel forsere plant met dikkere stengels, veroorzaakt de larve geen zwelling (waarneming Ruben Meert).

literatuur

Baran (2009a), Burkhart & Nentwig (2008a), Disqué (1905a), Huisman & Koster (1994a, 2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Meert & Nossent (2019a), Roweck & Savenkov (2010a), Schütze (1991a), Steeman & Sierens (2018a), Swatschek (1958a), Wegner (2015a), Wieser (2004a).

Laatste bewerking 15.vi.2021