Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pseudohermenias abietana

Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)

sparrenbladroller

mijn

Naalden van dit jaar worden uitgemijnd vanuit een spinselbuis op de tak. De meeste frass wordt via de spinselbuis uit de mijn verwijderd. Oudere larven leven vrij.

waardplanten

Pinaceae, vrijwel monofaag

Abies alba; Picea abies.

Slechts zeer zelden op Abies!

fenologie

Mijnen in het voorjaar (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën, Sardinië en Italië, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

larve

Bruinachtig, met glimmend-zwarte kop; prothoracale plaat bruin, vooraan vliezig-wit, achteraan breed zwart; labrum donker (Patočka, 1960a).

pop

Beschreven door Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen

Olethreutes, Pseudohermenias, hercyniana Bechstein & Scharfenburg, 1805; Argyroploce, Esia, clausthaliana (Saxesen, 1840).

literatuur

Buhr (1935b), Disqué (1905a), Hering (1957a), Huisman, Kuchlein, van Nieukerken ao (1986a) , Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Zoerner (1970a).

Laatste bewerking 16.x.2019