Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phalonidia affinitana

Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)

zultebladroller

op zulte

parasiet

Ovipositie op een hoofdje. De jong larve vreet kortstondig in het hoofdje, daalt daarna als boorder af in de stengel, soms tot in de wortel.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Tripolium pannonicum subsp. tripolium (“Aster tripolium”).

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam wittig, kort voor de verpopping wat roodachtig; kop bruin; zie Swatschek.

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Conchylis affinitana.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1973a), Disqué (1905a), Gerstberger (2003a), Hancock & Bland (2015a), Hering (1928a), Kasy (1959a), Patočka & Turčáni (2005a), Rickert (2010a, 2011a), Sønderup (1949a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 24.xii.2019