Coleophora alacanta Tabell, 2012

op Anthyllis

Coleophora alacanta: case

Anthyllis cytisoides, Spain © Reijo Siloaho; uit Tabell, 2012a).

parasiet

De larve is een bladmineerder en leeft in een samengestelde bladzak bestaande uit uit vier bladfragmenten, gesneden uit evenveel verlaten mijnen. De zak 6 mm lang, licht roodbruin, tweekleppig, de mondhoek 30°.

waardplanten

Fabaceae, nauw monofaag

Anthyllis cytisoides.

fenologie

Larve in het voorjaar.

verspreiding binnen Europa

Spanje, incl. de Balearen.

opmerkingen

De beschrijving door Baldizzone, Luquet, Klimesch & Leraut (1981a) van Coleophora rudella berustte op een misdeterminatie en had in feite betrekking op alacanta.

literatuur

Tabell (2012a).

mod 11.ii.2018