Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora conyzae

Coleophora conyzae Zeller, 1868

heelblaadjeskokermot

Coleophora conyzae case

uit Toll (1962a)

Coleophora conyzae case

Pulicaria dysenterica, België, prov. West-Vlaanderen, Adinkerke, Westhoekreservaat © Steve Wullaert

zak

Larve in een spatelvormige bladzak aan de onderzijde van het blad. De zak is 10-12 mm lang, recht, bruin, buisvormig, zijdelings afgeplat, afstaand behaard (afhankelijk van de waardplant), en tweekleppig. De mondhoek loopt nogal uiteen, maar is gewoonlijk ca 45°. Een bijzonderheid van deze soort is dat de larve na elke vervelling een nieuwe zak maakt; de oude, verlaten zak blijft achter op de plek waar een nieuwe is aangemaakt, aan de bladrand.

waardplanten

Asteraceae, oligophaag

Eupatorium cannabinum; Inula conyzae, oculus-christi, salicina; Pulicaria dysenterica.

Op Kreta zijn larven gevonden op Ruta (Baldizzone, 1990b); vooralsnog lijkt dit xenofagie.

fenologie

De larve is volgroeid in eind mei, begin juni (Emmet ea, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Wullaert, 2010b).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Zweden en Finland tot het Iberisch schiereiland, Corsica, Sicilië en Kreta, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

Baldizzone (1983c, 1990b, 2004a), Baldizzone, Bella & Russo (1999a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Beiger (1979a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Coenen (2011a), Emmet ao (1996a), Hering (1957a, 1967a), Huisman & Koster (1996a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2004a), Huisman, Kuchlein, van Nieukerken ao (1986a), Kaltenbach & Roesler (1985a), Kasy (1979a, 1983a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel (1992b), Patzak (1974a,b), Robbins (1991a), Szőcs (1977a), Toll (1962a), Walczak (2011a), Wullaert (2010b), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 5.ii.2020