Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora coronillae

Coleophora coronillae Zeller, 1849

zwavelgele peulkokermot

op Securigera (etc.?)

Coleophora coronillae: case

zak (uit Patzak, 1974a)

Coleophora coronillae: cases on Securigera varia

Securigera varia, België, prov. Limburg, Dilsen-Stokkem, Negenoord-Kerkeweerd © Steve Wullaert

Coleophora coronillae: feeding trace on Securigera varia

vraatspoor op een peul

zak

Tweekleppige buisvormige zak met een mondhoek van ca 45°.

waardplanten

Fabaceae, monofaag ?

Securigera varia.

Mogelijk ook Astragalus glycyphyllos en Lathyrus (zie opmerking hieronder).

BENELUX

BE zie foto’s hierboven.

NE waargenomen (Kuchlein, 2012a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Duitsland tot Italië en Bulgarije, en van Litouwen tot het Iberisch Schiereiland; ook Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen

In de literatuur vóór de publicatie van Patzak (1974a) wordt veelal geschreven dat de larve zou leven in een lapjeszak. In ieder geval de figuren en beschrijvingen bij Hering (1957a), Toll (1962a) en Razowski (1990a) hebben daarom geen betrekking op coronillae; het is denkbaar dat ze betrekking hebben op C. oriolella. Faunistische en biologische berichten omtrent coronillae moeten daarom met terughoudendheid worden bezien. In het bijzonder is het voorkomen op andere waardplanten dan Securigera twijfelachtig.

Baldizzone (2004a) schrijft dat de zak lichtgekleurd is, en dat de larve op de peulen leeft.

literatuur

Baldizzone (1979a, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Chrétien (1927a), Hering (1957a), Kuchlein (2012a), Maček (1999a), Patzak (1974), Razowski (1990a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a), Wullaert (2017a, 2018a).

Laatste bewerking 3.i.2019