Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora idaeella

Coleophora idaeella Hofmann, 1869

Coleophora idaeella case

uit Toll (1962a)

Coleophora idaeella: case on Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium myrtillus, België, prov. Luik, Hoge Venen © Steve Wullaert

Coleophora idaeella: feeding traces on Vaccinium vitis-idaea

vraatbeeld, met uitsnede en jeugdzak

zak

De volgroeide larve in een tweekleppige samengestelde bladzak, opgebouwd uit drie bladstukjes van toenemende ouderdom en afnemende grootte; de zak meet ongeveer 10 mm, de mondhoek bedraagt ca 60°.

Verwarring is mogelijk met Coleophora vacciniella, die op dezelfde waardplant kan voorkomen. Een verschil is dan dat vacciniella bovenop het blad leeft en daar venstervraat veroorzaakt, terwijl idaeella onder het blad leeft. Verpoppen doet idaeella echter bovenop het blad (Itämies & Tabell, 1991a; Tabell in litt., 2009).

waardplanten

Ericaceae, nauw monofaag

Vaccinium vitis-idaea.

Zelden V. myrtillus (foto hierboven)

fenologie

Ovipositie in juni, juli; de larve is volgroeid in mei twee jaar later (Emmet ea, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins ea).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2012)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2012)

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia en Noord-Rusland to de Pyreneeën en Alpen, en van Engeland tot Polen en Slowakije (Fauna Europa, 2009).

larve

Zie Emmet ea (1996a); buikpoten op abd. 3-5.

literatuur

Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Itämies & Tabell (1991a), Ivinskis & Savenkov (1991a), Patzak (1974a), De Prins, Steeman & Sierens (2016a), Pröse, Kolbeck & Segerer (2003a), Razowski (1990a), Sønderup (1949a), Stark & Buchner (2016a), Toll (1962a).

Laatste bewerking 29.x.2021