Coleophora lineolea larva

Ballota nigra, Cadzand; de larve was dood, wat de oorzaak kan zijn van de witte kleur.

mod 15.v.2018