Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora lixella

Coleophora lixella Zeller, 1849

gouden sikkelkokermot

Coleophora lixella case

uit Toll (1962a)

zak

De larve begint zijn bestaan met het leegeten van een rijp vruchtbeginsel van een bloemetje van Thymus serpyllum. De leeggegeten en verdroogde kelk dient als eerste zak, waarin wordt overwinterd. Na de overwintering stapt de larve over op gras, aanvankelijk vanuit de oorspronkelijke zak. Wat later wordt een nieuwe zak gemaakt uit een gemineerd stukje grasblad. Deze definitieve zak is ongeveer 11 mm lang, tweekleppig, strokleurig, heeft een mondhoek van ca 25° en lijkt sprekend op een droog graskafje. De zak is een samengestelde bladzak: de larve vergroot de zak door de linker- of rechterkant van de zak geheel te vervangen door een nieuw bladstukje (waardoor linker en rechterkant vaak een verschillende tint hebben).

waardplanten

Poaceae; oligofaag

Alopecurus pratensis; Anthoxanthum odoratum; Avenula pubescens; Briza media; Bromus hordeaceus; Dactylis glomerata; Elymus; Holcus lanatus; Koeleria; Ochlopoa annua.

“Oligofaag” is feitelijk niet correct; geldt alleen na de overwintering.

fenologie

Larven van eind augustus tot eind mei (Emmet e.a. 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, misschien uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

larve

Beschreven door Suire (1961a) en Emmet ea (1993a).

opmerkingen

In Engeland kan de zak verward met die van Coleophora tricolor. Deze heeft geen samengestelde, maar een buisvormige, bladzak.

literatuur

Baldizzone (1979a, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Bland (1986a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2011a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Gielis, Huisman, Kuchlein ao (1985a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Michaelis (1983a), Patzak (1974b), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1972a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 6.ii.2020