Coleophora plumbella Kanerva, 1941

op Rubus, Vaccinium

Coleophora plumbella: case

Vaccinium uliginosum, Noorwegen © Ben van As

Coleophora plumbella: feeding pattern on Vaccinium uliginosum

vraatbeeld

Coleophora plumbella: feeding pattern on Vaccinium uliginosum

idem, doorzicht

zak

8-10 mm lange tweekleppige samengestelde bladzak, bestaande uit drie stukjes; de mondhoek bedraagt 45°. De zak is zwak neerwaarts gekromd. In tegenstelling tot C. vacciniella mineren de larven aan de onderzijde.

waardplanten

Ericaceae, Rosaceae, oligofaag

Rubus chamaemorus; Vaccinium uliginosum.

Vooral op V. uliginosum.

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

Baldizzone (1979a), Hering (1957a), Itämies, Kyrki & Viramo (1979a), Ivinskis & Savenkov (1991a), Kozlov & Kullberg (2010a), Razowski (1990a), Toll (1962a).

mod 4.ix.2018