Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora pseudorepentis

Coleophora pseudorepentis Toll, 1960

op Achillea

Coleophora pseudorepentis: case

zak (uit Baldizzone & Nel)

parasiet

Larven op uitgebloeide bloeiwijze, in een driekleppige, lichtbruine, 6 mm lange zijden zak met een mondhoek van 30°. De zak is geheel bedekt met fragmenten van oude bloemen.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Achillea ? ligustica, odorata.

fenologie

Zakken gevonden in october.

verspreiding binnen Europa

Delen van Midden- en Zuid-Europa (PESI, 2018).

larve

Onderstaande afbeelding (ontleend aan Baldizzone & Nel) toont een vergelijking van de thoracale sclerieten van C. pseudorepentis (a) en die van C. argentula (b), waarvan de larven op vergelijkbare wijze op Achillea leven.

Coleophora pseudorepemtis - argentula comparision

literatuur

Baldizzone (1990c, 1991a), Baldizzone & Nel (1994a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Fazekas & Schreurs (2010a), Kasy (1965a).

Laatste bewerking 8.ii.2018