Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora solenella

Coleophora solenella Staudinger, 1859

Coleophora solenella, case

uit Toll (1962a)

zak

Het ei, in de vorm van een tulband cake, wordt afgezet op een blad, nabij de top. Tijdens het eerste larvestadium leeft de geelbruine larve als een echte mineerder. Hierna wordt een zak gevormd. Volgroeid is dat een vrijwel rechte, buisvormige zijden zak, geelbruin, tot 20 mm lang. Het achterste deel is zwak samengedrukt, tweekleppig. Mondhoek ca 40°.

waardplanten

Asteraceae, nauw monophaag

Artemisia campestris.

fenologie

Larven van september tot augustus (Baldizzone, Pensati & Passerin d’Entrèves, 1999a).

verspreiding binnen Europa

Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italië; ook Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

Baldizzone & Nel (1993c), Baldizzone, Pensati & Passerin d’Entrèves (1999a), Hering (1957a), Nel (1992b), Suire (1961a), Toll (162a).

Laatste bewerking 20.ii.2018