Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora strutiella

Coleophora strutiella Glaser 1975

Coleophora strutiella case

Gypsophila struthium, Spanje; uit Glaser (1975b)

Coleophora strutiella vacated case

Gypsophila struthium, Spanje, Almería, Sorbas, oude gipsgroeve: lege zak © Pete & Ginny Clarke

Coleophora strutiella tenanted case

bezette zak

Coleophora strutiellafeeding signs

vraatbeeld: de uiterste top van de bladeren zijn niet leggegeten.

zak

Driekleppige, licht geelbruine buisvormige zijden zak van 6.5-8 mm met een mondhoek van 35°; bij de meeste exemplaren gapen de kleppen ietwat.

waardplanten

Caryophyllaceae, monofaag

Gypsophila struthium.

fenologie

Volgroeide zakken gevonden eind-mei, begin-juni.

verspreiding binnen Europa

Spanje.

literatuur

Glaser (1975b).

Laatste bewerking 7.ix.2018