Coleophora supinella Ortner 1949

liggende bremkokermot

op Cytisus

Coleophora supinella: youth case

jeugdzak (uit Ortner, 1949a)

Coleophora supinella: final case

uiteindelijke zak

parasiet

De larve zit op een peul en vreet de zaden. De tot 12 mm lange jeugdzak is gemaakt van een verdroogde bloem. De uiteindelijke zak is 6.5 mm lang, grijsbruin, en heeft een mondhoek van 30°. Aanvankelijk is de zak wit-wollig behaard, maar de beharing verkleefd al snel en verdwijnt grotendeels tijdens de overwintering.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Cytisus austriacus, supinus.

fenologie

BENELUX

Waargenomen in België (Coenen).

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

larve

Coleophora supinella: larva

uit Ortner (1949a)

literatuur

Coenen (1996a), Nel (1994b), Ortner (1949a).

mod 7.ix.2018