Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora versurella

Coleophora versurella Zeller, 1849

bleekgestreepte meldekokermot

Coleophora versurella: case on Chenopodium quinoa

Chenopodium quinoa, Peru, Lima © Chris Snyers

Coleophora versurella: case on Chenopodium quinoa

vraatbeeld

Coleophora versurella: case on Chenopodium quinoa

Chenopodium quinoa, Peru, la Molina © Chris Snyers

waardplanten

Amaranthaceae, oligofaag

Amaranthus hybridus; Atriplex calotheca, littoralis; Chenopodiastrum hybridum; Chenopodium album, quinoa; Halimione portulacoides.

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

NE waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

verspreiding binnen Europa

geheel Europa, ook Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2016)

synoniemen

Coleophora constanti Hering, 1942.

literatuur

Aguiar & Karsholt (2006a), Baldizzone (1979a, 1982e, 1983c, 1984a, 1985d, 1986b, 2004a), Baldizzone & Hartig (1978a) Barton (2015a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Frías, Henry, Alviña & Landry (1996a), Hering (1942c), Kaltenbach & Roesler (1985a), Kasy (1965a), Klimesch (1950c, 1982a), Lamborot, Guerrero & Araya (1999a), Leutsch (2011a), Michaelis (1983a), Patzak (1974a), Robbins (1991a), Sammut (2008a), Stark & Buchner (2016a), Wegner (2010a), Wieser & Huemer (1999a).

Laatste bewerking 28.iii.2020