Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coleophora vibicigerella

Coleophora vibicigerella Zeller, 1839

Coleophora vibicigerella case

uit Toll (1952a)

zak

Sterk zijdeling samengedrukte, tweekleppige, zwarte zijden zak, versmald achter de mondopening. Achtereind versmald, steke ventrale kiel. Mondhoek ca 0°.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Achillea millefolium; Artemisia campestris.

fenologie

Larven van september-mei (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Zweden en Finland tot het Iberisch Scheireiland, Italië en Bulgarijë, en van Engeland tot de Baltische Staten (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

Buhr (1935a), Hartig (1939a), Hering (1930b, 1957a), Ivinskis & Savenkov (1991a), Kaila & Kerppola (1992a), Kasy (1965a), Klimesch (1958c), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Šulcs (1996a), Szőcs (1977a), Toll (1962a).

Laatste bewerking 8.ix.2018