Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pancalia nodosella

Pancalia nodosella (Bruand, 1851)

duinviooltjesmot

mijn

jonge larven boren in de bladsteel, maar maken vandaar ook onregelmatige blaasmijnen in de bladeren. Als de larve ouder wordt kan hij venstervraat veroorzaken buitenop de bladeren, maar uiteindelijk boren ze in de ondergrondse stengel (Koster & Sinev, 2003a).

waardplanten

Violaceae, monofaag

Viola canina, tricolor subsp. curtisii.

fenologie

Larven in juni-juli.

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a).

NE waargenomen Koster (1991a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014).

verspreiding binnen Europa

van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, en van Frankrijk tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2014).

opmerkingen

De verwante Pancalia leeuwenhoekella (Linnaeus), mogelijk ook P. schwarzella (Fabricius) boren in de bladsteel, en later de ondergrondse stengel, maar maken voorzover bekend geen bladmijnen. Ook hun aanwezigheid wordt verraden door verwelking van de planten.

literatuur

Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Huisman & Koster (1999a), Koster (1991a), Koster & Sinev (2003a)

Laatste bewerking 7.ii.2020