Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cosmopterix pararufella

Cosmopterix pararufella Riedl, 1976

op suikerriet

mijn

Eieren individueel aan de bovenzijde van de hoofdnerf. De mijn is een geleidelijk breder wordende gang in de hoofdnerf. Deze kan zozeer verzwakt worden dat het blad overdwars knakt. Verpopping in de mijn; tevoren is een ronde, met spinsel afgedekte uitvliegopening geprepareerd.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Saccharum officinarum.

fenologie

Larven in april-mei en september-october.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Huemer & Morandini (2009a), Koster & Sinev (2003a).

Laatste bewerking 30.i.2020