Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stagmatophora heydeniella

Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)

mijn

De larve maakt een grote blaasmijn met een aantal lobbige uitlopers, vooral in de lagere bladeren. In een later stadium maakt de larve een dicht spinsel aan de onderzijde van het blad, parallel aan de hoofdnerf, dat met de mijn in verbinding staat. Tijdens vreet-pauzes trekt de larve zich in dit spinsel terug. Frass, voorzover het niet naar buiten wordt gewerkt, in een brede baan in het centrum van de blotch. Vaak een aantal mijnen in een blad. Verpopping buiten de mijn, in het spinsel of in een bladplooi.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Stachys alopecuros, officinalis, sylvatica.

fenologie

Larven in augustus-september; overwintering als pop.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Duitsland, Polen en Centraal Rusland tot de Pyreneeën, Italië en Macedonië (Fauna Europaea, 2009).

pop

Beschreven door Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Baran (2013a), Dobreanu (1937a), Drăghia (1970a), Hering (1957a), Huemer & Mayr (1999a), Klimesch (1950c, 1960a), Klimesch & Skala (1936a), Koster & Sinev (2003a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), Segerer, Neumayr, Pröse & Kolbeck (1994a), Skala (1949a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 22.ii.2023