Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agonopterix ferocella

Agonopterix ferocella (Chrétien, 1910)

mijn

Jonge larven maken een voldiepe blaasmijn in het topdeel van het blad. Oudere larven leven vrij aan de bladonderzijde, en veroorzaken daar venstervraat. De viltige beharing van de blad-onderzijde blijft daarbij onverlet, zodat de larve toch in een “pseudo-mijn” verblijft, tussen de bovenepidermis en onderbeharing.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Carlina acanthifolia; Cirsium ferox, vulgare; Echinops.

fenologie

Larven in juni, juli (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa

Zuid-Frankrijk, Italie; Ukraïne, Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

larve

Lichaam zonder donkere lengtelijnen; anale plaat wittig (Hering, 1957a). Foto’s bij Rymarczyk, Dutheil & Nel (2013a).

literatuur

Baldizzone & scalercio (2018a), Buschmann & Pastorális (2018a), Lhomme (1934c), Hering (1957a), Rymarczyk, Dutheil & Nel (2013a), Szabóky & Takács (2018a).

Laatste bewerking 12.ii.2020