Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agonopterix liturosa

Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)

sint-janskaartmot

op Hypericum

parasiet

Larven in tot een knoedel samengesponnen scheut-toppen; hier ook de verpopping.

waardplanten

Hypericaceae, monofaag

Hypericum hirsutum, perforatum, undulatum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Foto’s op Lepiforum; zie ook Fetz.

pop

Zie ook Patocka, Patočka & Turčáni.

synoniemen

Depressaria liturella (Hübner, 1796).

literatuur

Baldizzone (2004a), Blaik, Dobrzański, Hołowiński & Zajda (2019a), Buchner (2017a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2008a), Corley, Rosete, Gonçalves ao (2018a), Emmet & Langmaid (2002b), Fetz (1994a), Hellers (1998a, 2020a), Huisman (2012a), Klimesch (1959a), Lepiforum (2019), Patocka (1989a), Patočka & Turčáni (2005a), Schmid (2019a), Schütze (1931a), Thomann (1956a).

Laatste bewerking 26.i.2023