Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agonopterix subpropinquella

Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)

distelkaartmot

mijn

Kort voldiep gangmijntje. De larve verlaat al spoedig de mijn, en leeft daarna in een spinsel aan de onderzijde van het blad, van waaruit hij vensters vreet.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Arctium lappa; Carduus bourgaei, crispus, tenuiflorus; Centaurea cyanus, exarata, jacea, nigra, pullata, scabiosa, sphaerocephala; Cirsium acaulon, arvense, creticum, vulgare; Cyanara segetum; Cynara cardunculus; Galactites tomentosus; Klasea integrifolia; Onopordum acanthium.

De vermelding door Corley ea (2020) van Rhaponticum coniferum (Apiaceae) moet wel een vergissing zijn.

fenologie

Larven in juni-juli (Harper, Langmaid & Emmet, 2002a); het imago overwintert..

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Vrijwel geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

larve

Larve met zwarte kop en prothoracale plaat ( deze vaak met een mediaan wit lengtelijntje). Lichaam, inclusief anale plaat en poten dofgroen, vage donkerder lengtelijnen. Pinacula zwart. Foto’s bij Rymarczyk, Dutheil & Nel; zie ook Fetz.

pop

Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen

Agonopterix rhodochrella Herrich-Schäffer, 1854.

opmerkingen

Tussen het echte mineren en het vrij leven is er nog een stadium waarin de larven wel de onderzijde van het blad wegvreten, maar de haren van de plant onverlet laten. Dergelijke “pseudomijnen” hebben dus een “bodem” van gemakkelijk te verwijderen plantenhaar (Hering, 1967a).

literatuur

Buhr (1935a), Corley (2005a), Corley, Merckx, Marabuto ao (2013a), Corley, Nunes, Rosete, ao (2020a), Corley, Rosete, Gonçalves ao (2016a, 2018a), Corley, Rosete, Marabuto ao (2014a), Fetz (1994a), Hannemann (1995a), Harper, Langmaid & Emmet (2002a), Hellers (1998a), Hering (1957a, 1967a), Huertas Dionisio (2002a, 2007a), Huisman (2012a), Klimesch (1942a), Kuchlein & Donner (1993a, Kuchlein & de Vos (1999a), Lvovsky, Sinev, Kravchenko & Müller (2016a), Patočka & Turčáni (2005a), Rymarczyk, Dutheil & Nel (2013a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 9.iv.2021