Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Depressaria zelleri

Depressaria zelleri Staudinger, 1879

op Trinia

parasiet

Larven in een vaak 10-20 cm lange buis van spinsel over de plant tot in het strooisel.

waardplanten

Apiaceae, monofaag

Trinia glauca.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Burmann (1984a).

Laatste bewerking 12.i.2020