Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Exaeretia mongolicella

Exaeretia mongolicella (Christoph, 1882)

on Artemisia

host plants

Asteraceae, monophagous

Artemisia vulgaris.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Blaik, Dobrzański, Hołowiński & Zajda (2019a).

Last modified 10.ii.2020