Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista albifrontella

Elachista albifrontella (Hübner, 1817)

witkopgrasmineermot

Elachista albifrontella? mine

Elymus repens, Nieuwendam; determimatie onder veel voorbehoud!

Elachista albifrontella? mine

detail

mijn

Voldiepe vrij blazige mijn die begint in de bladtop en die de halve of hele breedte van het blad kan innemen. De mijn loopt eerst ca 12 ca naar boven, daarna weer evenveel terug langs de hoofdnerf. De larve kan een mijn verlaten en in een nieuw blad herbeginnen; als hij dat doet zijn de mijnen vrij kort, anders kan een groot deel van de bladschijf uitgemijnd worden. Frass in een smalle grijsbruine centrale lijn. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Poaceae, Juncaceae; nauw polyfaag

Agrostis canina; Alopecurus pratensis; Arrhenatherum elatius; Avena; Avenula pubescens; Brachypodium sylvaticum; Bromus; Calamagrostis arundinacea, epigeios; Dactylis glomerata; Deschampsia cespitosa; Elytrgia repens; Festuca rubra; Holcus lanatus, mollis; Koeleria macrantha; Luzula pilosa; Milium effusum; Phalaroides arundinacea; Phleum; Poa pratensis, trivialis; Trisetum; Triticum.

fenologie

Larven van september tot mei (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Scandinavië, Finland en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën en Italië en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

larve

pop

Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Baldizzone (2004a), Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Buszko & Baraniak (1989b), Hering (1957a), Kaila, Mutanen, Saarela, Siloaho, Sippola & Tabell (2008a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Kuchlein & de Vos (1999a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

10/02/2017

Laatste bewerking 12.ii.2018