Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista consortella

Elachista consortella Stainton, 1851

kustgrasmineermot

mijn

niet beschreven. Verpopping extern.

waardplanten

Poaceae

Cynodon dactylon.

Ook Ochlopoa annua wordt wel genoemd in de literatuur; dit past echter niet goed bij de oecologie van de soort.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014).

verspreiding binnen Europa

vrijwel geheel Europa.

larve

gelig groen, met gelig kop en prothoracle plaat (Heckford, 1994a).

synoniemen

Cosmiotes consortella.

opmerkingen

soort van droog grasland, vaak op kakhoudende bodem (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 1977a).

literatuur

Barton (2015a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Heckford (1994a), Kuchlein & de Vos (1999a), Laštůvka Z, Laštůvka A, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Parenti & Varalda (1994a), J & A Nel (2003a), Robbins (1991a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen (1977a).

14/01/2017

Laatste bewerking 13.ii.2018