Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista deriventa

Elachista deriventa Kaila & Mutanen, 2008

Lepidoptera, Elachistidae

mijn

Bleekgele, onopvallende, naar boven lopende gang in de bovenste helft van het blad, vrij smal (minder dan half zo breed als het blad) en kort (8-10 cm), langs de bladrand. Frass gecompacteerd langs de zijden van de mijn.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Calamagrostis arundinacea.

fenologie

Larven in september-october, reeds volgroeid in de herfst.

verspreiding binnen Europa

Zuidelijk Finland.

larve

Bleekgeel, met een licht gesclerotiseerd pronotum.

pop

Afgebeeld door Kaila ao (200a).

literatuur

Kaila, Mutanen, Saarela, Siloaho, Sippola & Tabell (2008a), Svensson (2009a).

23.x.2009

Laatste bewerking 28.vi.2017