Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista gleichenella

Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)

Elachista gleichenella mine

Carex flacca, België, prov. Namen, Lives-sur-Meuse © Jean-Yves Baugnée

mijn

Ei gewoonlijk aan de onderzijde van de bladtop. Van september tot het volgend voorjaar wordt een smalle meanderende mijn gemaakt. Dan verbreedt de mijn zich geleidelijk tot bijna de volle breedte van het blad, Larven maken gewoonlijk in het begin van de winter een nieuwe mijn, uiteraard zonder begingang. De mijn in dit stadium is bruin, en ligt vlakbij of in het rood-verkleurende, afstervende, topdeel van het blad. Frass in grote langgerekte donkere plekken. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Cyperaceae, Juncaceae, Poaceae (?); nauw polyfaag

Carex cuprina, curvula, digitata, divulsa, echinata, flacca, humilis, laevigata, montana, morrowii, muricata, ornithopoda, paniculata, pendula, pilosa, sempervirens, sylvatica, umbrosa; Deschampsia cespitosa; Luzula luzuloides, pilosa, plumosa, sylvatica.

De vermelding van Deschampsia cespitosa wordt door Traugott-Olsen & Nielsen (1977a) sterk in twijfel getrokken, maar wordt door latere auteurs toch weer herhaald.

fenologie

Larven van september tot eind mei in het volgend jaar (Bland, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa

Europa, uitgezonderd het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

larve

pop

Beschreven door Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Baldizzone (2004a), Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a) Ukraine, Bland (1996a), Bland & Knill-Jones (1988a), Bland & Rotheray (2002a), Buhr (1935a,b), Buszko & Baraniak (1989b), Hering (1957a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, ao (2003a), Michalska (1976a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schmid (2019a), Schütze (1931a), Siloaho, Saarela & Sippola (2008a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Sterling (1986a), Steuer (1980a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

Laatste bewerking 4.iii.2021