Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista griseella

Elachista griseella (Duponchel, 1843)

mijn

De primaire mijnen zijn niet bekend. Secundaire mijnen zijn 35-45 mm lange, brede, gangen, meestal afdalend van dichtbij de bladtop, maar soms opstijgend. De mijn neemt nooit de volle bteedte van het blad in, ligt meestal aan de zijkant. Frass in een diffuse langgerekte baan. Verpopping extern.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Calamagrostis epigeios; Dactylis glomerata; Elytrigia repens; Festuca rubra; Poa pratensis.

Elymus repens is de voornaamste waardplant; op de andere planten treedt de soort alleen op in perioden met massa-optreden (Buszko, 1989a). De opgave van Avena in Denemarken door Sønderup (1949a) is niet bruikbaar, omdat de soort niet zover noordelijk voorkomt.

fenologie

Begin van het larvestadium onbekend; overwintering als halfvolgroeide larve; de larven beginnen weer te eten in begin april, en verlaten de mijn voor de verpopping rond eind april (Buszko, 1989).

verspreiding binnen Europa

Van Frankrijk tot Italië en de Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve

Somber geelgrijs; kop lichtbruin. Zie Buszko (1989a) voor een afbeelding van de sclerieten op het pronotum, prosternum, en anale plaat.

pop

Afgebeeld door Buszko (1989a).

opmerkingen

Geassociëerd met stikstofminnende plantengemeenschappen in overstromingsvlakten.

literatuur

Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Buszko (1989a), Parenti & Varalda (1994a), Sønderup (1949a), Šumpich & Vítek (2014a).

Laatste bewerking 19.xii.2019