Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista kilmunella

Elachista kilmunella Stainton, 1849

wollegrasmineermot

mijn

Niet beschreven.

waardplanten

Cyperaceae, oligofaag

Carex riparia; Eriophorum vaginatum.

Eriophorum wordt genoemd door onder meer Parenti & Varalda (1994a) en Sruoga & Ivinskis (2005a), maar merkwaardigerwijze niet door Bland (1996a).

fenologie

Larven van april tot juli (Bland, 1996a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein. 2004a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa

Van Noord-Europa tot de Alpen en Hongarije, en van Ierland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2010).

larve

Geelgrijs (Bland, 1996a).

pop

Zie Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

literatuur

Bland (1996a), Buhl ao (1991a), Buszko (1990a), Buszko & Baraniak (1989b), Gerstberger (2000a), Karisch (1998a), Kuchlein (2004a), Parenti & Varalda (1994a), Robbins (1991a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 22.vi.2021