Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista littoricola

Elachista littoricola Le Marchand, 1938

mijn

De mijn begint bij een oval ei, dat een paar sterke lengteribbels heeft, aan de bladbovenzijde, dichtbij de basis van de bladschijf. Dan daaruit loopt een geleidelijk breder wordende, licht opgeblazen gang naar boven. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Elytrigia repens; Leymus arenarius.

fenologie

In Italië twee generaties.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa

Van Finland tot Italië en van Engeland tot Tsjechië; ook in Oost-Rusland (Fauna Europaea, 2012).

larve

De volgroeide larve is 5-6 mm lang en uniform beenkleurig. De kenmerkende sclerietjes vsn pronotum, prosternum en anale plaat worden afgebeeld door Parenti & Varalda (1991a).

pop

Afgebeeld door Parenti & Varalda 1(991a).

literatuur

Biesenbaum (1999a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Parenti & Varalda 1(991a, 1994a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Šulcs (1996a).

14/01/2017

Laatste bewerking 13.ii.2018