Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista pomerana

Elachista pomerana Frey, 1870

haakbandgrasmineermot

mijn

Mijn begint nabij de bladtop en daalt naar de basis af. De mijn vult de breedte van het blad. Frass aanvankelijk verspreid, later in een onregelmatige centrale lijn. Volgroeide mijn gewoonlijk ca 8 cm lang. De larve kan vermoedelijk de mijn verlaten en in een nieuw blad herbeginnen. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Avena fatua; Calamagrostis epigeios; Glyceria fluitans; Phalaroides arundinacea; Poa pratensis.

fenologie

Larven in april en juni, mogelijk ook nog in augustus (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Huisman & Koster, 1998a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia tot de Alpen, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

larve

Grijsgroen met een vage witte rugstreep; kop en prothoracale plaat lichtbruin (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen, 1977a).

literatuur

Bland (1996a), Buhr (1935b), Emmet & Langmaid (1993a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1998a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & de Vos (1999a), Parenti & Varalda (1994a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

08/02/2017

Laatste bewerking 13.ii.2018