Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Elachista subnigrella

Elachista subnigrella Douglas, 1853

kalkgraslandmineermot

mijn

Smalle, vlakke, vanuit de bladspits afdalende gang. Frass in een vrijwel ononderbroken lijn. De larve maakt gewoonlijk verscheidene mijnen. De mijnen zijn aanvankelijk bleek geelgroen, maar verkleuren naar purper. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Avena; Avenula pubescens; Bromopsis erecta, pannonica; Calamagrostis epigeios; Dactylis glomerata; Festuca; Holcus mollis.

fenologie

Larven in april-mei en juli (Bland, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Scandinavië en de Baltische Staten tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Polen en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

larve

Larve bleekgeel; kop en prothoracale plaat lichtbruin (Bland, 1996a).

pop

Beschreven door Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Buhr (1935a), Kuchlein & Donner, (1993a), Kuchlein & de Vos, (1999a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Szőcz (1981a), Wörz (1957a).

16/12/2011

Laatste bewerking 13.ii.2018