Elachista zonulae (Sruoga, 1992)

Lepidoptera, Elachistidae

hostplants

Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex sempervirens.

phenology

Univoltine.

distribution within Europe

France (Alps), Austria, Czechia, Poland (Tatra).

synonyms

Biselachista zonulae; Elachista freyi: Buszko & Baraniak (1989b).

notes

Species of xerothermic alpine meadows.

references

Baran (2003b), Buszko & Baraniak (1989b), Kaila & Varalda (2003a)m Parenti & Pizzolato (2015a).

13/01/2017

mod 28.vi.2017