Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Perittia weberella

Perittia weberella Whitebread, 1984

Lepidoptera, Elachistidae

mijn

Ei ovaal, met 7 lengteribbels, aan de bladonderzijde, ver van de bladrand, soms tegen de hoofdnerf. Mijn een gang, plotseling overgaand in, en vaak overlopen door, een blaas. Frass vult min of meer de begingang; in de blaas ligt het langs de randen. Tot drie mijnen in een blad. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in onder-epidermis.

waardplanten

Caprifoliaceae, monofaag

Lonicera xylosteum.

fenologie

Vermoedelijk twee generaties; larven die in juni en juli werden verzameld gaven imagines in juli en augustus.

verspreiding binnen Europa

Ukraine, Zwitserland.

larve

Wittig, met rode tekening op de thorax.

pop

Roodbruin.

literatuur

Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a) Ukraine, Whitebread (1984a).

13/01/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017