Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stephensia calpella

Stephensia calpella (Walsingham, 1908)

Lepidoptera, Elachistidae

Stephensia calpella mine

Ballota hirsuta, Spanje; uit Hering (1936b).

mijn

Grote, voldiepe blaas die aan de bladrand begint; in de mijn wordt veel spinsel afgezet, waardoor deze sterk samengetrokken raakt. Veel frass, in onregelmatige korrels, geconcentreerd in het begindeel. Verpopping in de grond.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Ballota hirsuta.

fenologie

Larven in april-mei (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa

Spanje (Fauna Europaea, 2009).

larve

Lichaam bleek groenig, kop en prothoracale plaat zwart.

pop

Geelbruin.

synoniemen

Perittia bullatella (Chrétien, 1908) (cf. Kaila, 1999a).

literatuur

Hering (1936b, 1957a), Kaila (1999a), Nielsen & Traugott-Olsen (1978a), Parenti & Pizzolato (2014a).

24/10/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017