Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anacampsis temerella

Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)

wilgspikkelpalpmot

op Salix

parasiet

Larven in samengesponnen jonge bladeren.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix repens.

Ool, maar waarschijnlijk veel zeldzamer Salix aurita, caprea, cinerea (Patočka, 1988a)

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Zie scan op Lepiforum.

pop

Zie Patočka, Patočka & Turčáni.

synoniemen

Tachyptilia temerella.

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a) , Huisman & Koster (2000a), Huisman, Kuchlein, van Nieukerken ao (1986a), Lepiforum (2020), Patočka (1988a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Wegner (2010a), Wegner, Kayser & van Loh (2007a).

Laatste bewerking 29.i.2020