Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aproaerema lerauti

Aproaerema lerauti Vives Moreno 2001

mijn

Onderzijdige blaasmijn, sterk gelijkend op die van Dialectica scalariella.

waardplanten

Boraginaceae, monofaag

Echium gaditanum.

fenologie

Larven in februari-april en september-november.

verspreiding binnen Europa

Iberisch Schierland (Fauna Europa, 2009).

larve

Zie Huertas Dionisio (2005a) voor een gedetailleerde beschrijving van de larve.

pop

Dicht, kort-behaard (Huertas Dionisio, 2005a).

literatuur

Corley (2005a), Huertas Dionisio (2005a, 2007a).

Laatste bewerking 10.ix.2018