Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Syncopacma karvoneni

Syncopacma karvoneni (Hackman, 1950)

mijn

Mogelijk gelijkend op de mijn van Aproaerema anthyllidella: klein voldiep blaasmijntje met flink wat frass. Alleen het eerste stadium mineert; latere stadia leven tussen twee of meer samengesponnen bladeren en veroorzaken daar venstervraat. Verpopping in de grond.

waardplanten

Fabaceae, oligofaag

Astragalus alpinus, frigidus; Lathyrus palustris, pratensis; Melilotus albus; Trifolium pratense; Vicia cracca.

fenologie

Verpopping tussen eind augustus en midden september.

verspreiding binnen Europa

boreo-alpiene verspreiding: Fennoscandia, Noord-Rusland, Zwitserland (Fauna Europaea, 2012).

larve

Lichaam bleek roodachtig met een opvallende bruine tekening vooral rondom de zwartbruine pinacula. Kop lichtbruin, oogvlek zwart. Prothoracale plaat bruin met zwarte vlekken lateraal; anale plaat donkerbruin. Poten bruin. Ook de chaetotaxie wordt door Itämies & Kyrki (1983a) uitgebreid beschreven. Foto’s bij Schmid

synoniemen

Aproaerema karvoneni.

literatuur

Huemer & Nel (2011a), Itämies & Kyrki (1983a), Kaitila (1996a), Schmid (2019a).

Laatste bewerking 26.i.2023