Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Apodia bifractella

Apodia bifractella (Duponchel, 1843)

heelblaadjespalpmot

op Inula, Pulicaria

parasiet

De larven bevinden zich in het najaar in de uitgebloeide hoofdjes, vretend aan de tot een buis samengesponnen vruchten.

waardplanten

Asteraceae-Inuleae, monofaag

Inula conyzae, salicina; Pulicaria dysenterica.

Volgens Bland ea leeft de larve ook op Tripolium pannonicum subsp. tripolium (“Aster tripolium”). Omdat die plant weinig verwant is met de andere genoemde dient dat nader bevestigd.

fenologie

De larven overwinteren in de hoofdjes,verpoppen zich in het voorjaar daar in een steve cocon.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

pop

Zie Patocka, Patočka & Turčáni.

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Kaitila 1996a), Kasy (1987a), Leideritz & Seliger (2013a), Patocka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a), Requena (2009a), Segerer, Haslberger, Grünewald ao (2013a).

Laatste bewerking 26.i.2020