Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aristotelia baltica

Aristotelia baltica Šulcs & Šulcs 1983

op Frangula

parasiet

Larven in een spinsel op de bladeren.

waardplanten

Rhamnaceae, monofaag

Frangula alnus.

verspreiding binnen Europa

Balkan, Baltische staten.

larve

Zie Karsholt & Savenkov.

literatuur

Karsholt & Savenkov (2009a).

Laatste bewerking 21.ii.2020