Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aristotelia ericinella

Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)

heidepistoolmot

op Calluna, Empetrum, Erica

parasiet

Larven vrij in een los spinsel,anderen spreken van een spinselbuis, diep in de plant. De larven laten zich bij verstoring gemakkelijk vallen.

waardplanten

Ericaceae, oligofaag

Calluna vulgaris; Empetrum nigrum; Erica herbacea, arborea.

fenologie

Overwintering waarschijnlijk als ei.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve, pop

Zie Bland ea.

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Corley, Merckx, Marabuto ao (2013a), Huemer & Mayr (2000a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2005a), Jacobs & De Prins (2011a), Kaitila (1996a), Requena (2009a), Wegner, Kayser & van Loh (2007a).

Laatste bewerking 20.v.2021