Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Isophrictis striatella

Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775)

streepbandmot

op Tanacetum

parasiet

Ovipositie op de bloemsteel. De lave boort een gang naar boven en dringt achtereenvolgens van opzij verscheidene hoofdjes binnen, die worden leeggegeten.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

? Achillea ptarmica; ? Artemisia vulgaris; Tanacetum corymbosum, vulgare.

Nel noemt alleen Tanacetum, en betwijfelt Achillea.

fenologie

De larven overwinteren deels in de hoofdjes, deels in de bloemsteel eronder; een deel verpopt zich vervolgens in de bodem.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Bleek, kop en ananale plaat bruin.

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Groenen (2012a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ellis (2007a), Kaitila 1996a), Larysz (2008a), Nel (1995b), Requena (2009a), Roweck & Savenkov (2010a), Steeman & Sierens (2019a).

Laatste bewerking 17.vii.2021