Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Metzneria metzneriella

Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)

knoopkruidpalpmot

op Centaurea, Cyanus, Serratula

Metzneria metzneriella on Centaurea spec.

Centaurea spec., UK, Norfolk, Downham Market, 30.viii.2022 © Rob Edmunds

gal

De larve leeft in en juist onder een hoofdje en leeft van de zich ontwikkelende vruchtjes, en overwintert daarna in een lichtbruine cocon die vastgesponnen is aan de basis van het hoofdje. Van galvorming lijkt geen sprake te zijn.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Centaurea jacea, nigra, phrygia, scabiosa; Cyanus montanus; Serratula tinctoria.

literatuur

Bland, Emmet, Heckford & Rutten (2002a), Buhr (1964a), Gielis, Huisman, Kuchlein ao (1985a), Kaitila 1996a), van Nieukerken, Gielis, Huisman ao (1993a), Redfern & Shirley (2011a), Requena (2009a), Szőcs (1977a), Wegner, Kayser & van Loh (2007a), Wullaert (2015a).

Laatste bewerking 9.viii.2022