Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anarsia lineatella

Anarsia lineatella Zeller, 1839

perzikscheutboorder

op Prunus

parasiet

De larven van de eerste generatie boren in jonge scheut die sap-druppels verliezen en verdorren, waarna de larve een nieuwe scheut opzoekt. De larven van de tweede generatie boren in het vlees van de vruchten, die voortijdig rijpen en afvallen. Verpopping in een licht spinsel tussen strooisel op de grond.

waardplanten

Rosaceae, ± monofaag

Prunus armeniaca, cerasus, domestica, dulcis, persica, spinosa.

Zelden Malus domestica; Pyrus communis.

fenologie

In noordelijk Europa twee generatie, in warmer streken tot vier.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Kop, prothoracale en anale plaat glimmend zwart; lichaam en buikpoten honing- tot kastanje-bruin, segmentgrenzen wittig; pinacula klein, zwart, elk met een wittige haar; buikpoten

opmerkingen

Belangrijke plaag in de fruitteelt.

literatuur

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Gregersen & Karsholt (2017a), Huemer (2012a), Kuchlein, Gielis, Huisman, ao (1988a), Requena (2009a).

Laatste bewerking 18.ii.2020